pre-exposure prophylaxis

  ENG-THA, P

pre-exposure prophylaxis

 

คำนาม หรือ PrEP

 

pre-exposure prophylaxis หรือ PrEP คือ ยาลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคไวรัสเอชไอวีสำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโดยการกินยาบำบัดรักษาโรคไวรัสเอชไอวีเป็นประจำ ยาต่อต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีสองชนิดรวมกัน tenofovir และ emtricitabine ซึ่งขายภายใต้เครื่องหมายการค้า Truvada  ยาชนิดนี้ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีได้มีประสิทธภาพสำหรับผู้ที่ไม่มีเชื้อไวรัสเอสไอวีแต่มีความเสียงสูงในการติดเชื้อไวรัสเนื่องจากมีคู่รักที่ติดเชื้อไวรัส