ransack

  ENG-THA, R

ransack

 

คำกริยา ransacks; ransacked; ransacking

(แรน-แซก-ค)

 

ransack หมายความว่า รื้อค้น เพื่อขโมยสิ่งของ  ถ้าวันหนึ่งเรากลับมาบ้านแล้วเห็นข้าวของแตกกระจายเพ่นพ่านเสียและหายแสดงว่าเราถูก ransacked

ransack ไม่ใช้เป็นการขโมยธรรมดาแต่จะรื้อข้าวของจนเสียหาย การรื้อข้าวของเพื่อค้นหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องการอาจจะมีค่าหรือไม่มีค่าแต่เป็นที่ต้องการของผู้กระทำ ถ้าค้นหาไมเจอะสิ่งที่ต้องการอาจจะไม่ได้ขโมยสิ่งใด ๆ ไปเลย แต่ข้าวของเสียหาย

 

ตัวอย่าง The burglars ransacked the house but found nothing valuable. แปลได้ว่า โจรรื้อค้นบ้านแต่ไม่พบอะไรที่มีคุณค่า – ในที่นี้ข้าวของเสียหายและแตกกระจายเพ่นพ่าน