retard

  ENG-THA, R

retard

 

คำกริยา retardsretardedretarding

(ริ-ทา-ร-ด-ด)

 

retard หมายความว่า ทำ(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)ให้ช้าลง หรือ ชะลอ(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)ลง

 

ตัวอย่าง

A rise in interest rates would severely retard economic growth. อธิบายหรือแปลได้ว่า การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะชะลอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลงอย่างรุนแรง

 

The chemical will retard the spread of fire. อธิบายหรือแปลได้ว่า สารเคมีจะชะลอการลุกลามของไฟลง

 


 

คำนาม คำดูถูกและก้าวร้าว คำไม่สุภาพ retards

 

retard หมายความว่า คนปัญญาอ่อน ซึ่งคือคนที่มีการพัฒนาที่ล่าช้ากว่าปกติ คำนี้ใช้จะเป็นคำดูถูกและก้าวร้าว

ตัวอย่าง

I’m not playing with him, he’s a total retard. แปลได้ว่า ฉันไม่ได้เล่นกับเขา เขาเป็นคนปัญญาอ่อนโดยสิ้นเชิง -ดูถูกและก้าวร้าว