retardant

  ENG-THA, R

retardant

 

คำนาม คำนี้ใช้มากในประเทศอังกฤษ

(รี-ทา-ร-ฮึน-ท)

 

retardant หมายความว่า สิ่งยับยั้ง(สิ่งใดสิ่งจากการเกิดขึ้นลุกลามหรือการแพร่กระจาย) หรือ สิ่งหน่วง(สิ่งใดสิ่งจากการเกิดขึ้นลุกลามหรือการแพร่กระจาย) ซึ่งการยับยั้งหรือการหน่วงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้เกิดจะทำให้สามารถมีความหมายในลักษณะสิ่งป้องกันการลุกลามหรือแพร่กระจาย

คำนี้มาจากคำกริยา to retard หมายถึง ทำให้ช้าลง

 

เช่น a rust retardant แปลว่า สิ่งหรือสารยับยั้งสนิมไม่ไห้เกิด 

foam fire retardant แปลว่า สารยับยั้งไฟที่ทำจากโฟม ซึ่งเป็นสารเคมีที่อยู่ในเครื่องดับเพลิง

 


 

คำคุณศัพท์

 

retardant หมายความว่า ที่ยับยั้ง(สิ่งใดสิ่งจากการเกิดขึ้นลุกลามหรือการแพร่กระจาย) หรือ ที่หน่วง(สิ่งใดสิ่งจากการเกิดขึ้นลุกลามหรือการแพร่กระจาย)

 

เช่น fire-retardant polymers หมายถึง โพลิเมอร์ที่ไม่ติดไฟ หรือ ที่ไม่ไหมซึ่งยับยั้งไม่ให้ไฟลุกลาม