revelation

  ENG-THA, R

revelation

 

คำนาม พหูพจน์ revelations

(เร-วะ-′เล-ชั่น) 

 

 

revelation หมายความว่า

1  ข้อมูลที่ถูกเปิดเผย หรือ ความลับที่ถูกเปิดเผย หรือ ข้อมูลลับที่ถูกเปิดเผย

ตัวอย่าง

Many of the revelations about Bolton’s stance were first reported by the New York Times. อธิบายหรือแปลว่า ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยจำนวนมากเกี่ยวกับทัศนคติของโบลตันได้รับการรายงานครั้งแรกไปแล้วโดยนิวยอร์กไทม์ส

 

Recent revelations about his private life have dented his popularity. อธิบายหรือแปลว่า ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยล่าสุดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเขาทำให้ความนิยมของเขาลดลง

 

2 การเปิดเผย (ความลับหรือความจริง) ในความหมายนี้ revelation เป็นคำนามที่นับไม่ได้ ดู reveal

ตัวอย่าง 

More recently, the revelation of photographs of him in blackface and brownface soured many voters. อธิบายหรือแปลว่า เมื่อไม่นานมานี้ การเปิดเผยภาพถ่ายของเขาในรูปหน้าดำและหน้าคล้ำทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากไม่พอใจ

 

The revelation that she was a drug user was not a surprise to me. อธิบายหรือแปลได้ว่า การเปิดเผยที่ว่าเธอเคยเป็นคนใช้ยาเสพติดไม่ทำให้ฉันแปลกใจเลย

 

3  revelation ยังอาจหมายความว่า สิ่งที่ดีเกินคาด หรือ  สิ่งที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อ โดยเฉพาะให้ความรู้สึกของความประหลาดใจเล็กน้อยในความหมายนี้ revelation เป็นคำนามที่นับไม่ได้

ตัวอย่าง

His talent was a revelation. ความสามารถของเขาเป็นสิ่งที่ดีเกินคาด

 

Her novel was a real revelation to me. อธิบายหรือแปลว่า นวนิยายของเธอเป็นสิ่งที่ดีเกินคาดที่แท้จริงสำหรับฉัน

 

เมื่อใช้ในทางทางศาสนา revelation หมายความว่า วิวรณ์ (ของพระเจ้า) ซึ่งคือเหตุการณ์ส่วนมากเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ผู้คนที่นับถือถือว่าเป็นข้อความหรือความประสงค์จากพระเจ้าให้กับมนุษย์ ในความหมายนี้อาจพบใช้เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้

ตัวอย่าง Before you can receive revelation from God, it’s important to figure out what specifically you’re looking to hear and why you want to hear it.  อธิบายหรือแปลว่า ก่อนที่คุณจะได้รับวิวรณ์จากพระเจ้าคุณเจ้า มันเป็นสิ่งคำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะต้องค้นหาว่าอะไรที่คุณกำลังต้องการที่จะได้ยินและทำไมคุณถึงต้องได้ยินมัน