royalty

  ENG-THA, R

royalty

 

คำนาม royalties

(รอย-อัล-ล-ที)

 

royalty หมายความว่า

1 พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งหมายถึงพระประยูรญาติใหญ่น้อยทั้งหมดทุกราชสกุลของพระมหากษัตริย์

ตัวอย่าง Her father is descended from Greek royalty. อธิบายหรือแปลว่า พ่อของเธอสืบเชื้อสายมาจากพระบรมวงศานุวงศ์ของกรีก

 

2 ค่าลิขสิทธิ์ หรือ ค่าสิทธิ ซึ่งคือเงินที่จ่ายให้กับบริษัทใดที่เป็นผู้ถือสิทธิบัตรหรือให้กับผู้ประพันธ์หรือนักแต่งเพลงหรือหนังสือในการใช้สิทธินั้น ๆ เพื่อทางการค้า

ตัวอย่าง He received royalties on his book. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้รับค่าลิขสิทธิ์จากหนังสือของเขา

 

3 ค่าภาคหลวง ซึ่งคือค่าสิทธิที่บริษัทใดจ่ายให้กับรัฐบาลเพราะได้รับสิทธิในการใช้ทัพยากรธรรมชาติของประเทศในทางการค้า

ตัวอย่าง Producers pay royalties  from oil and gas they take out. อธิบายหรือแปลว่า ผู้ผลิตจ่ายค่าภาคหลวงจากน้ำมันและแก๊ซที่ได้รับ