severe

  ENG-THA, S

severe

 

คำคุณศัพท์ severer (กว่า); severest (ที่สุด);

(ส-′เวีย-ร)

 

severe หมายความว่า รุนแรง ซึ่งสามารถใช้อธิบายได้กว้างขเช่น สภาพอากาศที่รุนแรง ความเจ็บปวดที่รุนแรง หรือการวิภาควิจารณ์ที่รุนแรงเป็นต้น ในบางครั้งถ้าใช้อธิบายการบาดเจ็บอาจหมายถึง สาหัส ดังเช่น การบาดเจ็บสาหัส นอกจากนั้นแล้วยังใช้หมายถึงรูปลักษณ์ของสิ่งใดที่เรียบง่ายมาก

 

1  รุนแรง หรือ สาหัส

ตัวอย่าง

She described the severe depression, sleeplessness and other issues that plagued her for years. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอได้บรรยายถึงภาวะซึมเศร้าที่รุนแรง การนอนไม่หลับและปัญหาอื่น ๆ ที่รบกวนเธอเป็นเวลาหลายปี

 

She’s in intensive care with a severe injury. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธออยู่ในห้องไอซียูกับอาการบาดเจ็บสาหัส

 

He demanded severe action against those guilty officers. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาเรียกร้องให้มีการดำเนินการที่รุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดเหล่านั้น

 

เมื่อพูดถึงการทดสอบ severe หมายความว่า หนัก หรือ ทรหด  

ตัวอย่าง 

The upcoming negotiations will be a severe test of his abilities. อธิบายหรือแปลได้ว่า การเจรจาที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการทดสอบที่หนักของความสามารถของเขา

 

The war was a severe test of his leadership. อธิบายหรือแปลได้ว่า สงครามเป็นการทดสอบที่ทรหดของความเป็นผู้นำของเขา

 

เมื่อใช้อธิบายรูปลักษณ์ของใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง severe หมายความว่า เรียบง่ายมาก ซึ่งคือไม่มีการตกแต่งหรือประดับประดาอะไรเลย

ตัวอย่าง 

She lives in a severe modern building. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธออาศัยอยู่ในอาคารสมัยใหม่ที่เรียบง่ายมาก – ซึ่งคืออาคารไม่มีสไตล์หรือการการประดับตกแต่งที่น่าดูเป็นเพียวอาคารคอนกรีต

 

She wore a severe black dress. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอสวมชุดสีดำที่เรียบง่ายมาก