shoplifter

  ENG-THA, S

shoplifter

 

คำนาม shoplifters

(′ช็อป-ลิฟ-เตอ-ร)

 

shoplifter หมายความว่า คนขโมยของในร้าน ซึ่งคือคนเข้าไปในร้านหนึ่งทำท่าที่ว่าจะเข้าซื้อของแต่หยิบของในร้านซ่อนไว้ตามลำตัวหรือในกระเป๋าแล้วเดินออกไปหรือวิ่งออกไป

ตัวอย่าง

Store owners are among those keen to use the technology to spot shoplifters and abusive customers. อธิบายหรือแปลว่า เจ้าของร้านค้าอยู่ในกลุ่มผู้ที่กระตือรือร้นที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจจับคนขโมยของในร้านและลูกค้าที่โหดร้าย

 

The shoplifter entered the Vons grocery store around noon Dec. 4, going back three times in about 15 minutes. อธิบายหรือแปลว่า คนขโมยของในร้านได้เข้ามาในร้านขายของชำวอนส์ประมาณเที่ยงวันที่ 4 ธันวาคม (แล้ว)กลับมาสามครั้งในเวลาประมาณ 15 นาที

 

 

ดู shoplifting