skank

  S

skank

 

คำนาม คำแสลงดูถูก พหูพจน์ skanks

(′ส-แกง-ค)

 

skank เป็นคำแสลงหยาบดูถูกใช้เรียกผู้หญิงหรือด่าผู้หญิงที่สำส่อนในภาษาไทยใกล้เคียง อีตัว

ตัวอย่าง She’s a dirty skank. แปลว่า เธอเป็นอีตัวที่สกปรก