smear test

  ENG-THA, S

smear test

 

คำนาม ส่วนมากใช้ในอังกฤษ คำทางการแพทย์ พหูพจน์ smear tests

 

smear test หมายความว่า การตรวจเนื้อเยื่อมดลูก หรือ การตรวจเซลล์มดลูก ซึ่งคือการตรวจตรวจหามะเร็งมดลูกและปากมดลูกจากเซลล์ของเนื้อเยื่อมดลูก smear test อาจเขียนสั้นว่า smear

smear test อาจเรียกว่า Pap smear หรือ Pap test

 

ตัวอย่าง Many women who develop cervical cancer have never had a smear test. อธิบายหรือแปลว่า ผู้หญิงหลายคน ผู้ที่เป็นมะเร็งปากมดลูก ไม่เคยมีการตรวจเนื้อเยื่อมดลูกมาก่อน