snap

  ENG-THA, S

snap

 

คำกริยา snaps; snapped; snapped; snapping

(ส-แนพ-พ)

 

snap มีรากความหมายว่ากัดอย่างรวดเร็วและมีเสียงดัง  ถึงแม้ว่ารากความหมายยังคงใช้อยู่แต่ในปัจจุบันเราใช้ snap ในความหมายต่างๆดังต่อไปนี้

1 (ฉีก)ขาด หรือ (แตก)หัก หรือ ทำให้(บางสิ่งบางอย่าง)ฉีกขาด หรือ หัก(บางสิ่งบางอย่าง) โดยเฉพาะอย่างรวดเร็วจากแรงเค้นหรือความตึงซึ่งเมื่อฉีกขาดหรือแตกหักจะทำให้เกิดเสียงดัง snap เป็นได้ทั้ง intransitive verb และ transitive verb

ตัวอย่าง

The rope snapped. อธิบายหรือแปลว่า เชือกได้ฉีกขาด

 

The strong wind snapped power lines. อธิบายหรือแปลว่า ลมทำให้สายไฟฉีกขาด

 

He snapped the tree branch in two. อธิบายหรือแปลว่า เขาหักกิ่งไม้ออกเป็นสองส่วน

 

2 ดีด หรือ เด้ง หรือ ดัน หรือ เลือน(บางสิ่งบางอย่างอย่างรวดเร็วไปยังตำแหน่งหนึ่งอย่างเร็วด้วยแรงดึงหรือแรงดันหรือกลับไปยังตำแหน่งเดิม) และส่วนมากพบใช้ในรูป snap (something) shut/openที่หมายความว่า เลือนปิด(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ดันปิด(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ เด้งเปิด(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ เด้งเปิดออก

เช่น snap your fingers แปลว่า ดีดนิ้ว​ของคุณ (เพื่อทำให้เกิดเสียง)

ตัวอย่าง

He snapped his briefcase shut. อธิบายหรือแปลว่า เขาดันปิดกระเป๋าเอกสารของเขา

 

The briefcase snapped open. อธิบายหรือแปลว่า กระเป๋าเอกสารเด้งเปิดออก

 

3  เมื่อพูดถึงสัตว์ snap หมายความว่า พยายามกัด หรือ พยายามงับ โดยเฉพาะอย่างรวดเร็วและฟันกระทบเข้าหากันทำให้เกิดเสียง

ตัวอย่าง The dog started snapping at my heels. อธิบายหรือแปลว่า หมาได้เริ่มพยายามงับที่ส้นเท้าของฉัน – ซึ่งคือกัดยังไม่โดนได้ยินเสียงฟันของหมากระทบกัน

 

4 ตะคอก ซึ่งคือพูดตะโกนออกไปอย่างโมโหและอย่างฉับพลัน

ตัวอย่าง

He snapped at me for no reason. อธิบายหรือแปลว่า เขาตะคอกใส่ฉันฉันโดยไม่มีเหตุผล

 

His son said Carr told him that he “snapped and shot a security guard because the security guard was harassing him”. อธิบายหรือแปลว่า  ลูกชายของเขาบอกว่าคาร์ว่าเขา “ตะคอกและยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพราะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำลังรังควานเขา”

 

5 ในอเมริกา snap up หมายความว่า ติดกระดุมแป๊ก โดยการดันกระดุมที่ทำจากโลหะหรือพลาสติกเข้าหากันจนได้ยินเสียงคลิก

ตัวอย่าง He snapped up his jacket. อธิบายหรือแปลว่า เขาติดกระดุมแป๊กเสื้อแจ็คเก็ตของเขา

 

6  ถ่ายภาพ โดยเฉพาะถ่ายภาพแบบกดถ่ายโดยไม่ได้พิถีพิถัน

ตัวอย่าง Dave snapped a picture of me and my girlfriend. อธิบายหรือแปลว่า เดฟถ่ายภาพของฉันและแฟนของฉัน

 

7 snap (my/your/his/her/their) fingers หมายความว่า ดีดนิ้ว ซึ่งคือดีดนิ้วให้ได้ยินเสียง

ตัวอย่าง He was snapping his fingers. อธิบายหรือแปลว่า เขากำลังดีดนิ้วของเขา

 


 

คำนาม snaps

 

snap หมายความว่า

1  เสียงดัง โดยเฉพาะเสียงจากการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดหรือหักหรือถูกปิดกระแทก

ตัวอย่าง

The paper made a loud snap as she turned to the next page. อธิบายหรือแปลว่า กระดาษทำให้เกิดเสียงดังขณะที่เธอเปิดไปหน้าต่อไป

 

All of a sudden there was a loud snap behind her in the forest. อธิบายหรือแปลว่า ในทันใดนั้นมีเสียงดังอยู่ข้างหลังเธอในป่า

 

She shut the book with a snap. อธิบายหรือแปลว่า เธอปิดหนังสือเสียงดัง

 

2  ส่วนมากประเทศอังกฤษ snap หมายความว่า ภาพถ่าย ซึ่งในอเมริกาส่วนมากเรียกว่า snapshot; snapshots

เช่น holiday snaps แปลว่า  ภาพถ่ายของวันไปเที่ยวพักผ่อน

 

3 ในอเมริกา a snap จะหมายความว่า ง่ายมาก

ตัวอย่าง It’s a snap. แปลว่า มันง่ายมาก

 

4 ในอเมริกาและส่วนมากในรูปพหูพจน์  snaps ยังหมายถึง กระดุมแป๊ก โดยเฉพาะกระดุมชนิดที่ต้องดันกระดุมเข้าหากันจนเกิดเสียงคลิก

เช่น a jacket with snaps. แปลว่า เสื้อแจ็คเก็ตที่มีกระดุมแป๊ก

 

5  ในอเมริกาของการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล snap คือ การส่งลูกบอลด้วยมือที่ว่างอยู่บนพื้นกลับหลังผ่านระหว่างขาไปให้กับผู้ร่วมทีมเพื่อเป็นเริ่มต้น

 


 

คำคุณศัพท์

 

snap หมายความว่า (เกิดขึ้น)อย่างกระทันหัน โดยเฉพาะไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบหรือไม่ได้คาดคิด

เช่น

a snap decision แปลว่า การตัดสินใจอย่างกระทันหัน – ซึ่งคืออาจไม่ได้คิดอย่างรอบคอบ

 

a snap election แปลว่า snap election แปลว่า การเลือกตั้งก่อนครบวาระ  ซึ่งคือเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดและอย่างกระทันหัน

 


 

in a snap

 

คำวลี

 

in a snap หมายความว่า อย่างทันที่ทันใด

ตัวอย่าง The problems are too complex to be fixed in a snap. อธิบายหรือแปลว่า ปัญหาซับซ้อนเกินไปกว่าที่จะแก้ไขได้อย่างทันที่ทันใด