solve

  ENG-THA, S

solve

 

คำกริยา solves; solved; solving

(ซอล-v)

 

solve เป็นคำที่มาจากภาษาลาติน solvere ที่หมายถึง แก้ปมเชือก ในภาษาอังกฤษปัจจุบันจะหมายความว่า แก้ หรือ ไข (ปัญหา ปริศนา ความลึกลับ เป็นต้น) ซึ่งคือการค้นหาคำตอบของปัญหาหรือปริศนาหรือความลึกหลับนั้น ประโยคตัวอย่าง

I couldn’t solve the math problem. อธิบายหรือแปลว่า ฉันไม่สามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้

 

The police has been trying to solve the mysterious case for years. อธิบายหรือแปลว่า ตำรวจได้พยายามไขคดีลึกลับนี้เป็นเวลาหลายปีแล้ว

 

เปรียบเทียบกับคำว่า resolve