sometime

  ENG-THA, S

sometime 

 

คำวิเศษณ์

(ซัม-ทาม-ม) 

 

sometime หมายความว่า

1  ในวันหน้า หรือ ในวันหนึ่งวันใด หรือ วันหลัง  ซึ่งเป็นคำที่ใช้อธิบายเวลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ไม่รู้แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร

(ตัวอย่าง  

The cure for cancer will be found sometime. อธิบายได้ว่า ยารักษาโรคมะเร็งจะถูกค้นพบในวันหนึ่งวันใด  – ซึ่งเขื่อว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ไม่รู้ว่าเมื่อใด)

 

Give me a call sometime, and we’ll have coffee  อธิบายหรือแปลได้ว่า โทรมาฉันวันหลัง  เราจะไปกินกาแฟด้วยกัน)

 

2  ในเวลาหนึ่งเวลาใด ซึ่งเป็นเวลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ไม่รู้แน่นอน

ตัวอย่าง  She said she expected roads to be passable sometime Thursday. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอบอกว่าเธอคาดว่าถนนจะสามารถ(ขับ)ผ่านได้ในเวลาหนึ่งเวลาใดในวันพฤหัสบดี

 

เปรียบเทียบความแตกต่างกับคำว่า sometimes และ some time

 


 

คำคุณศัพท์

 

sometime เมื่อในเป็นคำคุณศัพท์ส่วนมากจะใช้อธิบายหรือขยายคำนามเฉพาะกับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสถานะความสัมพันธ์ที่หมายถึง อดีต เช่น a sometime athlete แปลว่า อดีตนักกีฬา ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นนักกีฬาแล้ว

 

1  อดีต ใช้เป็นเฉพาะคำคุณศัพท์ที่ขยายความคำนามที่เป็นตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสถานะความสัมพันธ์

ตัวอย่าง  Arias killed Alexander, her sometime boyfriend, during a tryst June 4, 2008. อธิบายหรือแปลได้ว่า อรีแอสได้ฆ่าอเล็กซานเดอร์ผู้ที่อดีตแฟน(แฟนเก่า)ของเธอในระหว่างการนัดพบกันในวันที่ 4 มิถุนายน 2008

 

2 (ประเทศอเมริกา) บางครั้ง ใช้ในรูปขยายคำนามเท่านั้นซึ่งไม่เป็นประจำหรือตลอดเวลา

เช่น a sometime actor แปลว่า นักแสดงบางครั้ง คือไม่ได้แสดงตลอดแสดงบ่างไม่แสดงบ่าง