spook

  ENG-THA, S

spook

 

คำนาม คำไม่เป็นทางการ spooks

(ส-ปูก-ค)

 

spook หมายความว่า

1 ผี

ตัวอย่าง The film was about spooks and vampires. อธิบายหรือแปลว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับผีและแวมไพร์

 

2 (ส่วนใหญ่ใช้ในอเมริกา) สายลับ เช่น a CIA spook. แปลว่า สายลับซีไอเอ(สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯ)

ตัวอย่าง He was recruited by a Russian spook and sent to England. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้รับการคัดเลือกจากสายลับรัสเซียและถูกส่งไปที่ลอนดอน

 


 

คำกริยา spooks; spooked; spooked; spooking

 

spook หมายความว่า ทำให้(ใครคนใดหรือสัตว์หนึ่ง)ตกใจกลัว หรือ ทำให้(ใครคนหนึ่งหรือสัตว์ตัวหนึ่ง)กลัว ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์จะหมายความว่า ตกใจกลัว หรือ กลัว

ตัวอย่าง

In 2008, a wildfire in Butte County spooked many local residents. อธิบายหรือแปลว่า ในปี 2008 ไฟป่าในบัตตี้เค้าตี้ได้ทำให้ผู้อาศัยท้องถิ่นจำนวนมากกลัว

 

Many investors were spooked by slowing economies. อธิบายหรือแปลว่า นักลงทุนจำนวนมากกลัวจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว