stakeout

  ENG-THA, S

stakeout

 

คำนาม พหูพจน์ stakeouts  หรืออาจเขียน stake-out; stake-outs 

(′ส-เตก-ค-เอ้า-ท)

 

stakeout หมายความว่า การซุ่มดู ซึ่งคือการแอบเฝ้าจับตาใครบางคนหรือสถานที่หนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามบุคคลที่ต้องสงสัยหรือการก่ออาญาชญากรรม

ตัวอย่าง 

The police are on a stakeout. หมายความว่า ตำรวจกำลังอยู่ในการซุ่มดู

 

The police organized a community meeting on Tuesday, and deployed undercover and uniformed officers in stakeouts. อธิบายหรือแปลว่า ตำรวจจัดการประชุมชุมชนในวันอังคาร และนำเจ้าหน้าที่สายลับและเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบเข้าประจำหน้าที่ในการซุ่มดู 

 

 

ดูคำกริยา stake out