surrogate

  ENG-THA, S

surrogate

 

คำนาม surrogates

(เซอ-ร-ระ-เกต-ท)

 

surrogate หมายความว่า

1  ตัวแทน หรือ ผู้แทน ซึ่งคือบุคคลที่เป็นตัวแทนอีกบุคคลหนึ่ง

ตัวอย่าง  He served as a surrogate for the President on a trip to the EU. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประธานาธิบดีในการเดินทางไปยังสหภาพยุโรป

 

2  สิ่งทดแทน ซึ่งคือสิ่งที่ใช้เป็นสิ่งทดแทนอีกสิ่งหนึ่ง

Seeing travel  program on TV is a surrogate for actual travel. อธิบายหรือแปลได้ว่า การดูรายการท่องเที่ยวทางทีวีเป็นสิ่งทดแทนสำหรับการท่องเที่ยวจริง

 

3  surrogate mother หรือเพียง surrogate หมายถึง แม่อุ้มบุญ หรือ แม่ตั้งครรภ์แทน ซึ่งคือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แทน

ตัวอย่าง She has agreed to act as a surrogate mother for her sister. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอได้ตกลงที่จะทำหน้าที่เป็นแม่อุ้มบุญให้น้อง(หรือพี่)สาวของเธอ – ซึ่งคือเธอจะตั้งครรภ์ให้น้อง(หรือพี่)ของเธอ

 

(ประเทศอเมริกาและมักจะเขียนนำหน้าด้วยตัวใหญ่) Surrogate หมายความว่า ผู้พิพากษา โดยเฉพาะที่ทำหน้าที่พิพากษาเกี่ยวกับการภาคทัณฑ์ มรดก และการเป็นผู้ปกครองดูแลเด็ก

 

(ในศาสนาคริสต์) รองหัวหน้าบาลหลวงที่ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตการแต่งงาน

 

ดู surrogacy

 


 

คำคุณศัพท์

 

surrogate หมายความว่า

1 อุ้มบุญ ซึ่งหมายถึง เกี่ยวข้องหรือของการตั้งครรภ์แทนโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน

ตัวอย่าง She has acted as a surrogate mother, and given birth to two surrogate babies. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอได้ทำหน้าที่เป็นแม่อุ้มบุญ และได้ให้กำเนิดเด็กทารกอุ้มบุญสองคน – ซึ่งคือเด็กสองคนที่เกิดจากแม่อุ้มบุญ

 

ทดแทน หรือ แทน ในความหมายนี้อาจไม่ค่อยนิยมใช้แล้ว เช่น surrogate father แปลว่า พ่อทดแทน แต่ในปัจจุบันจะนิยมเรียกว่า foster father ที่แปลว่า พ่ออุปถัมภ์