tardigrade, water bear

  ENG-THA, T

tardigrade

 

คำนาม สิ่งมีชีวิต tardigrades หรือรู้จักกันทั่วไป water bear; water bears หรือ moss piglet; moss piglets

(′ทา-ร-ดะ-เกรด-ด)

 

tardigrade หมายความว่า ทาร์ดิเกรด หรือ หมีน้ำ tardigrade เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของ จุลสัตว์ หรือสัตว์ขนาดจิ๋วต้องมองผ่านด้วยกล้องจุลทรรศน์ มี 8 ขาชอบอาศัยอยู่ในทีชื้น

เนื่องจากลักษณะของมันจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อทั่วไปว่า water bears หรือ หมีน้ำ หรือ moss piglets หรือ ลูกหมูตะไคร่น้ำ

tardigrade  เป็นจุลสัตว์หรือสัตว์ขนาดจิ๋วมีขนาดโดยเฉลี่ยเมื่อโตเต็มที่ขนาดเพียง 0.5 มิลลิเมตรถึงแม้ว่าอาจพบบางตัวอาจมีขนาดถึง 1 มิลลิเมตรก็ตาม tardigrade ชอบอาศัยอยู่ในที่ชื้นที่มีน้ำเช่นในตะไคร่น้ำจนได้รับฉายาว่า water bears หรือ หมีน้ำ หรือ moss piglets หรือ ลูกหมูตะไคร่น้ำ หมีน้ำจะกินเซลล์ของพืชสาหร่ายตะไคร่และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดจิ๋วเป็นอาหาร

หมีน้ำเป็นสัตว์ที่ทนทานและอาจพูดได้ว่าคงกระพันที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง ซึ่งจะพบในทุกหนทุกแห่งและในทุกส่วนของโลกตั้งแต่ที่ร้อนจัดจนไปถึงหนาวจัด หมีน้ำสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 151 องศาเซลเซียสเป็นเวลาสองสามนาทีกว่าจะตาย และสามารถทนได้ต่ออุณหภูมิที่ต่ำถึง −272 องศาเซลเซียสเป็นเวลาสองสามนาที

ถึงแม้หมีน้ำเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่ชื้นแต่หากแหล่งอาศัยแห้งลงมันก็ยังไม่ตายและอยู่ได้เป็นเวลาหลาย ๆ ปี เมื่อมีความชื้นกลับมามันก็จะกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง

หมีน้ำนอกจากนั้นยังสามารถทนได้ต่อสภาพไร้อากาศเช่นในอวกาศ และสามารถทนได้ต่อสภาพอากาศที่มีแรงดันสูงมากกว่าบรรยากาศบนโลกถึง 1,200 ได้เป็นเวลาหลายวัน

หมีน้ำยังสามารถทนต่อการแผ่รังสีได้มากกว่าสัตว์อื่น ๆ ถึง 1,000 เท่า ซึ่งปริมาณรังสีแกมมาโดยเฉลี่ยที่ทำให้มันตายได้อยู่ที่ 5,000 Gy (เกรย์)  มนุษย์เราหากได้รับรังสีประมาณ 5 ถึง 10 Gy ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้

 

ตัวอย่างประโยค A team at Harvard Medical School is studying tardigrades in hopes of finding medical treatments that halt tissue damage. อธิบายหรือแปลว่า ทีมที่แผนกแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดกำลังศึกษาทาร์ดิเกรดด้วยความหวังในการค้นหาวิธีการรักษาที่จะหยุดความเสียหายของเนื้อเยื่อ

 

 


ภาพโดย the creative commons