tilt

  ENG-THA, T

tilt

 

คำกริยา tilts; tilted; tilted; tilting

(ทิล-ท)

 

tilt หมายความว่า

1  เอียง โดยที่ tilt เป็นได้ทั้ง transitive verb (มีกรรมตาม) และ intransitive verb (มีกรรมตาม) เมื่อพูดถึง tilt head หรือ tilt (one’s) head หมายความว่า เอียงศีรษะ หรือ เอียงศีรษะ(ใครบางคน) แต่ในภาษาไทยอาจเรียกว่า เอียงคอ  นอกจากนั้น tilt สามารถมีคำบุพบทตามหลังเช่น  tilt toward หมายความว่า เอียงเข้าหา หรือ เอียงไปทาง หรือ tilt away from หมายความว่า เอียงออกจาก

ตัวอย่าง

The planet is tilted more toward the sun and experiences longer days and warmer temperatures. อธิบายหรือแปลได้ว่า ดาวเคราะห์เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากขึ้นและสัมผัสกับวันที่ยาวนานขึ้นและอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น

 

The boat suddenly tilted and filled with water. อธิบายหรือแปลได้ว่า เรืออยู่ๆเอียงและเต็มไปด้วยน้ำ

 

She tilted her face to kiss me on the forehead. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอเอียงหน้าของเธอเพื่อจูบฉันที่หน้าผาก

 

She tilted her head back and looked at me. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอเอียงศีรษะกลับมาและมองมาที่ฉัน

 

คำอุปมาอุปไมยและส่วนมากในรูป tilt toward or tilt away หมายความว่า (โอน)เอียงไปทาง(หนึ่งทางได) หรือ (โอน)เอียงออก(จากสิ่งใด)

ตัวอย่าง At the height of the Cold War, he sought a “third way” between East and West and was criticized as tilting too much toward Moscow. อธิบายหรือแปลได้ว่า ในช่วงสูงสุดของสงครามเย็นเขาพยายามหา”วิธีสายกลาง”ระหว่างตะวันออกและตะวันตกและเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะการโอนเอียงไปทางมอสโกมากเกินไป

 

(เมื่อพูดถึงกล้องและการถ่ายภาพ) เอียงกล้องขึ้นหรือลง เช่นกล้องสามารถเอียงขึ้นและลง(tilt)ได้และหมุนซ้ายขวา(pan)

 


 

คำนาม คำพหูพจน์ tilts ส่วนมากใช้ในรูปคำนามเอกพจน์

 

tilt หมายความว่า

1  ความเอียง ซึ่งคืออาการของสิ่งที่เอนไปข้างหนึ่ง หรือถ้าพูดถึงกล้องจะหมายถึง การเอียงขึ้นหรือลง ส่วนการหมุนซ้ายขวาของกล้องเรียกว่า pan

ตัวอย่าง The tower is on a tilt. อธิบายหรือแปลได้ว่า หอคอยอยู่ในความเอียง -ในภาษาไม่นิยมใช้ในรูปคำนามส่วนมากใช้ในรูปกริยาเช่น หอคอยเอียง

 

2  (คำอุปมาอุปไมย) ความเอียง ไปทางหนึ่งทางได หรือ ความโอนเอียง ไปทางหนึ่งทางได

ตัวอย่าง  Protesters in Kiev were demonstrating against the government’s tilt toward Russia and away from economic integration with Western Europe. อธิบายหรือแปลได้ว่า ผู้ประท้วงในเคียฟกำลังประท้วงต่อต้านความโอนเอียงของรัฐบาลไปทางรัสเซียและ(ความโอนเอียง)ออกจากการรวมกิจการทางเศรษฐกิจกับยุโรปตะวันตก

 


 

full tilt

 

คำวลี

 

full tilt หมายความว่า ด้วยความเร็วสูงสุด หรือ ด้วยกำลังสูงสุด อาจพบใช้กับคำบุพบท at นำหน้าดังเช่น at full tilt

ตัวอย่าง

The factory is going full tilt to cope with high demand. อธิบายหรือแปลได้ว่า โรงงานกำลังทำงานด้วยกำลังสูงสุดเพื่อรับมือกับความต้องการที่สูง

 

He ran full tilt down the hill. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดลงเนินเขา

 


 

tilt at windmills

 

คำสำนวน ส่วนมากใช้ในประเทศอังกฤษ คำกริยา tilted at windmills; tilting at windmills

 

tilt at windmills หมายความว่า ใช้เวลาและพลังงานกับการต่อสู่ศัตรูหรือกับปัญหาที่ไม่มีจริงหรือไม่สำคัญ