tony

  ENG-THA, T

tony

 

คำคุณศัพท์ คำใช้ส่วนมากในประเทศอเมริกา tonier (กว่า)toniest (ที่สุด)  หรือที่นิยทน้อยกว่า toney

(โท-นี่)

 

tony หมายความว่า แพงและหรูหรา  สิ่งใดที่เป็น tony สิ่งนั้นจะแพงและเป็นที่นิยมในหมู่คนร่ำรวย

 

ตัวอย่าง 

He went to a tony private school. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาได้เรียนที่โรงเรียนเอกชนที่แพงและหรูหรา 

 

He lives in a tony apartment. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่แพงและหรูหรา