treacherous, treacherously

  ENG-THA, T

treacherous

 

คำคุณศัพท์

(เทรช–ชะ–รัส–ส)

 

treacherous หมายความว่า ที่เต็มไปด้วยอันตราย โดยเฉพาะอันตรายจากสภาพอากาศที่ไม่ดีในทะเลหรือบนบก แต่ถ้าพูดถึงบุคคล treacherous จะหมายถึง ทรยศ

 

1 เต็มไปด้วยอันตราย โดยเฉพาะอันตรายจากสภาพอากาศที่ไม่ดีในทะเลหรือบนบก

ตัวอย่าง Freezing rain made driving treacherous. อธิบายหรือแปลว่า น้ำฝนที่แข็งตัวเป็นน้ำแข็งทำให้การขับขี่เต็มไปด้วยอันตราย

 

2 ทรยศ

ตัวอย่าง He was treacherous. อธิบายหรือแปลว่า เขาเป็นคนทรยศ

 


 

คำคุณศัพท์  treacherously