tweak

  ENG-THA, T

tweak

 

คำกริยา tweakstweakedtweaking

(ท-วีค-ค)

 

tweak หมายความว่า

1 บิด โดยเฉพาะบิดเร็ว

(ตัวอย่าง he tweaked the boy’s ear. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาบิดหูของเด็กผู้ชาย)

 

2 ปรับแต่ง (สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) โดยเฉพาะการปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อทำให้สิ่งนั้นดีขึ้น ในความหมายนี้ของคำอาจจะไม่เป็นทางการมากนักโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ

(ตัวอย่าง engineers tweak the car’s operating systems during the race. อธิบายหรือแปลได้ว่า วิศวกรปรับแต่งระบบปฏิบัติการของรถในระหว่างการแข่งขัน)

 

 


 

คำนาม tweaks

 

tweak หมายความว่า

1 การบิด

ตัวอย่าง He gave the boy’s nose a tweak.อธิบาย- ในภาษาไทยอาจจะะไม่นิยมแปลตรงเพราะทำให้ได้ความหมายแปลก ๆ แต่ประโยคนี้จะให้ความหมายว่า  เขาได้บิดจมูกของเด็กผู้ชาย

 

2 การปรับแต่ง (สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เล็กน้อยเพื่อทำให้ดีขึ้น