underpinning

  ENG-THA, U

underpinning

 

คำนาม เป็นได้ทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้รูปพหูพจน์ underpinnings

(อัน-เดอ-ร-พิน-นิ่ง)

 

underpinning หมายความว่า

1 ฐานรองรับ(เสาโครงสร้างของอาคาร บ้านเรือน หรือสิ่งก่อสร้างต่างที่อยู่ใต้ดิน)

ตัวอย่าง The underpinnings of the bridge were seriously damaged in the collision. อธิบายหรือแปลว่า  ฐานรองรับของสะพานเสียหายอย่างหนักจากการชน

 

2 (คำอุปมาอุปไมยของความหมายที่หนึ่ง) underpinning หมายความว่า สิ่งสนับสนุน หรือ ฐานสนับสนุน หรือ สิ่งรองรับ หรือ ฐานรองรับ

ตัวอย่าง Bank regulators have encouraged banks to strengthen the legal underpinnings of derivatives transactions. อธิบายหรือแปลว่า หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารได้ส่งเสริมธนาคารให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานสนับสนุนทางกฎหมายในการทำธุรกรรมอนุพันธ์

 

 

ดูคำกริยา underpin