unfounded

  ENG-THA, U

unfounded

 

คำคุณศัพท์

(อัน-ฟาว-น-เดด)

 

unfounded หมายความว่า  ไม่มีมูล(ความจริง) หรือ(ข่าวหรือข้อมูล) โคมลอย หรือ ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง

ตัวอย่าง

Hanley says the allegations are unfounded, and they will defend the lawsuit vigorously. อธิบายหรือแปลได้ว่า แฮนลีย์กล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริง และพวกเขาจะต่อสู่คดีอย่างถึงที่สุด

 

The police said shortly after reports of a man with a rifle near the Great Falls Target store that the report was unfounded. อธิบายหรือแปลว่า ตำรวจกล่าวทันที่หลังจากมีรายงานของชายคนหนึ่งมีปืนไรเฟิลอยู่ใกล้ร้าน Great Falls Target ว่ารายงานนั้นเป็นรายงานโคมลอย – ซึ่งก็คือรายงานไม่มีมูลความจริง

 

The Trump administration said these concerns were unfounded. อธิบายหรือแปลว่า รัฐบาทของทรัมป์กล่าวว่าข้อกังวลเหล่านี้ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง