up to

  ENG-THA, U

up to

 

คำวลี

 

up to หมายความว่า

1 จนกระทั่ง หรือ จนถึง

ตัวอย่าง  Up to three days ago, police had no idea where the child was. อธิบายหรือแปลว่า จนกระทั่งสามวันก่อนตำรวจไม่รู้ว่าเด็กอยู่ที่ไหน

 

2  สูงสุดถึง หรือ สูงถึง

ตัวอย่าง The evaluation process is expected to take up to two years. อธิบายหรือแปลว่า กระบวนการประเมินผลคาดว่าจะใช้เวลาสูงสุดถึงสองปี

 

3 ในรูป negative not up to จะหมายความว่า ไม่ดีพอสำหรับ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ไม่มีความสามารถพอสำหรับ(บางสิ่งบางอย่าง)

ตัวอย่าง I am not up to the job. แปลว่า ฉันไม่มีความสามารถพอสำหรับงานนี้

 

4 เมื่อพูดถึงการตัดสินใจ up to (someone) จะหมายความว่า ขึ้นอยู่กับ(ใครบางคนหรือบางสิ่ง)

ตัวอย่าง  It’s up to you to take the job or not. อธิบายหรือแปลว่า มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะรับงานนั้นหรือไม่

 

5 (คำไม่เป็นทางการ) (be) up to (something) หมายความว่า (กำลัง)วุ่นอยู่กับ(บางสิ่งบางอย่างส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เป็นความลับหรือยังไม่มีใครรู้) หรืออาจให้ความรู้สึกของความหมายว่า (กำลัง)มีแผนทำอะไร(บางอย่างส่วนใหญ่ที่เป็นความลับหรือยังไม่มีใครรู้)

ตัวอย่าง

What are you up to? แปลว่า – คุณวุ่นอยู่กับอะไร หรือ คุณกำลังมีแผนทำอะไร

 

I think the kids are up to something. แปลว่า ฉันคิดว่าเด็กๆกำลังมีแผนทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง -ซึ่งให้ความรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ควรทำ

 

6 เมื่อพูดถึงความรู้สึกและในรูป negative not up to จะหมายความว่า ไม่ยาก เพราะรู้สึกไม่ดี

ตัวอย่าง  I’m not feeling up to going out tonight. อธิบายหรือแปลว่า ฉันไม่รู้สึกยากออกไปข้างนอกคืนนี้