uranium enrichment

  ENG-THA, U

uranium enrichment

 

คำนาม

 

uranium enrichment หมายความว่า การเสริมสมรรถนะยูเรเนียมการ ซึ่งคือการทำให้ยูเรเนียมมีความเข้มขนของไอโซโทปยูเรเนียม-235 มากกว่าที่มีอยู่ตามในธรรมชาติ

อะตอมของยูเรเนียมประกอบด้วยจำนวนโปรตรอน 92 ตัว และจำนวนนิวตรอนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของไอโซโทป uranium-238 ประกอบด้วย 146 นิวตรอน uranium-235 ประกอบด้วย 143 นิวตรอน และ uranium-234 ประกอบด้วย 142 นิวตรอน

ยูเรเนียมเป็นธาติที่มีอยู่ในธรรมชาติและในธรรมชาติจะพบ uranium-238 เป็นส่วนใหญ่มีราว 99.3% uranium-235 จะมีอยู่ประมาณ 0.7% และน้อยที่สุด uranium-234 น้อยกว่า 0.01%

เพื่อที่จะใช้ยูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต้อง enriched uranium หรือยูเรเนียมที่มีความเข้มข้นของ uranium-235 สูงกว่าธรรมชาติเนื่องจาก uranium-235 ที่สามารถนำไปสู่ปฏิกิริยาลูกโซ่จากกระบวนการแยกอะตอมได้

ในเชิงพาณิชย์ enriched uranium จะมีไอโซโทปยูเรเนียม-235 อยู่ระหว่าง 3% ถึง 5% ซึ่งพอเพียงที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ ต่ำกว่านี้ปฏิกิริยานิวเคลียร์จะไม่เกิดขึ้น แต่สำหรับการทำอาวุธแล้วระดับของความเข้มข้น enriched uranium จะอยู่ที่ 90% หรือมากกว่า

การทำให้ยูเรเนียมให้มีความเข้มข้นของ uranium-235 มากขึ้นจะทำได้โดยการใช้เครื่องปั่นแยก (centrifuges)  เนื่องจาก uranium-235 จะเบากว่า uranium-238 ดังนั้นการแยกไอโซโทปสามารถทำให้โดยใช้เครื่องปั่นแยก  เมื่อ uranium ถูกปั่นด้วยความเร็ว uranium-238 จะถูกเหวี่ยงออกไปไกลกว่าส่วนของ uranium-235 ที่เบากว่าก็จะอยู่ใกล้ๆศูนย์กลาง เมื่อทำการปั่นหลายครั้งความเข้มข้นของ uranium-235 ก็จะมีมากขึ้น

 

ตัวอย่าง  In September Iran said it would develop more advanced centrifuges that allow for more rapid uranium enrichment. อธิบายหรือแปลว่า ในเดือนกันยายน อิหร่านกล่าวว่าจะพัฒนาเครื่องปั่นแยกขั้นสูงขึ้นที่จะทำให้การเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่เร็วมากขึ้น