user Interface

  ENG-THA, U

user Interface

 

คำนาม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเขียนย่อว่า UI

 

user Interface หรือ UI หมายความว่า ส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้ หรือ ยูไอ ซึ่งคือส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ที่สื่อข้อมูลให้กับผู้ใช้ในรูปแบบที่ผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์สามารถเข้าใจได้ และยังรับข้อมูลหรือคำสั่งจากผู้ใช้ส่งเข้าไปในระบบเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่าง Microsoft’s new version of Edge is built on Chromium, and early builds include Chrome extension support, syncing of favorites, and some custom tweaks to the user interface. อธิบายหรือแปลว่า เอดจ์เวอร์ชั่นใหม่ของไมโครซอฟท์ถูกสร้างขึ้นบนโครเมียม และรุ่นที่สร้างแรก ๆ นั้นรวมการสนับสนุนส่วนขยายของโครมด้วย การซิงค์รายการโปรด และการปรับแต่งเองกับส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้