viremic

  ENG-THA, V

viremic

 

คำคุณศัพท์ หรือประเทศอังกฤษนิยมเขียน viraemic

(ไว-′รี-มิก-ค)

 

viremic หรือประเทศอังกฤษ viraemic หมายความว่า มีไวรัสในกระแสเลือด หรือ มีภาวะเลือดมีไวรัส

ตัวอย่าง Participants entering this first HIV vaccine trial were not viremic. อธิบายหรือแปลว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองวัคซีนเอชไอวีครั้งแรกเป็นผู้ที่ไม่มีไวรัสในกระแสเลือด

 

ดู viremia