virology, virologist

  ENG-THA, V

virology

 

คำนาม

(ไว-รอ-ละ-จี)

 

virology หมายถึง ไวรัสวิทยา ซึ่งเป็นสาขาย่อยของสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาแพทย์ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับไวรัสต่างๆ และโรคมีสาเหตุมาจากไวรัส

 


 

virologist

 

คำนาม virologists

(ไว-รอ-ละ-จีส-ท)

 

virologist หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยา