witchcraft

  ENG-THA, W

witchcraft

 

คำนาม

(วิช-แครฟ-ฟ-ท)

 

witchcraft หมายความว่า การใช้เวทมนตร์ หรือ การใช้เวทมนตร์คาถา โดยเฉพาะในทางชั่วร้าย

ตัวอย่าง

My grandfather would not allow any talk of witchcraft in his presence. อธิบายหรือแปลว่า ปู่ของฉันจะไม่อนุญาตให้พูดถึงการใช้เวทมนตร์เมื่อเขาอยู่ใกล้ๆ

 

They believe in second sight, in apparitions, charms, witchcraft, and in a kind of irresistible Satanic influence. อธิบายหรือแปลว่า พวกเขาเชื่อในตาทิพย์ ในภูติผีปีศาล เสน่ห์ การใช้เวทมนตร์ และอิทธิพลของของซาตานที่ไม่อาจต้านทานได้