your best bet

  B, ENG-THA

your best bet

 

คำวลี คำพูด หรือ one’s best bet /  you/my/his/her/our best bet

 

(one’s) best bet มีความหมายตามตัวอักษรว่า ตัวเดิมพันที่ดีที่สุดของใครหนึ่ง ที่เป็นคำพูดเชิงแนะนำใครบางคนที่ให้ความหมายว่า หนทางที่ดีที่สุดสำหรับ(ใครบางคน) หรือ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ(ใครบางคน) หรือ ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับ(ใครบางคน) ซึ่งเป็นคำพูดที่แนะนำให้ใครคนหนึ่ง ควรทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่าง

Your best bet is to find a comfortable ambidextrous mouse. อธิบายหรือแปลว่า สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือหาเมาส์สำหรับคนถนัดทั้งซ้ายและขวาที่ใช้สะดวกสบาย

 

I’d say the 10:15 flight to Los Angeles would be your best bet. อธิบายหรือแปลว่า ฉันคิดว่าเที่ยวบิน(เวลา) 10:15 ไปลอสแองเจลิสจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ